מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
הצהרת נגישות

שעת חינוך

share
שתפו עמוד:
שעת חינוך

תכנית הלימודים החברתית - סילבוס וחומרי הוראה

שעת החינוך היא המסגרת הבסיסית ללמידה חברתית במכלול הפעילות החינוכית - חברתית של בית הספר. כמסגרת קבועה ומתמשכת מטרתה לטפח את כיתת האם כתא חברתי, לאפשר התנסות בתהליכי ניהול עצמי על בסיס דמוקרטי ולטפח מעורבות חברתית.

שעת החינוך מאפשרת למחנך לטפל בעניינים הקשורים לתלמידיו, לצורכיהם החברתיים, לאירועי היום-יום של הכיתה ולנושאים שעל סדר היום הציבורי. חשיבות רבה יש לשעת החינוך ביצירת תחושת השייכות של התלמיד לכיתתו ולבית הספר. תחושה זו היא גורם משמעותי בפיתוח מסוגלות אישית ובבניית זהות אישית וקבוצתית.

שעת החינוך משמשת חוליה מרכזית ביצירת הרצף החינוכי חברתי בין מגוון הפעילויות החברתיות המתקיימות במסגרת התוכנית החינוכית בבית הספר, כגון: ימי עיון, ימי שיא, אירועים, טקסים, טיולים שנתיים, פעילויות העשרה, יציאה למוזיאון, הצגות ועוד. שעות חינוך מיועדות להכנת התלמידים לקראת הפעילויות החברתיות שהם עתידים להתנסות בהן, ולעיבוד ההתנסויות לאחר מכן.

תוכנית מוגדרת ומובנית לשעות חינוך תסייע למחנכים לנהל אותה עם תלמידיהם באורח שיטתי ומקצועי ובאווירה נינוחה.

 תכנית הלימודים החברתית לחטיבת הביניים

תכנית הלימודים החברתית לחטיבה העליונה

למידע נוסף על התכנית בפורטל הפדגוגי

פעילויות לשעת חירום


מציאות החיים במדינת ישראל מפגישה אותנו לא אחת עם מצבי חירום וחוסר ודאות. מצבים אלה מעמידים אותנו כיחידים וכאומה בפני התמודדויות אישיות ולאומיות, הדורשות משאבים נפשיים, חברתיים וארגוניים. על מערכת החינוך לתת מענה הולם למצבים שבהם לא מתקיימת מערכת לימודים שגרתית.

מינהל חברה ונוער, בתוקף תפקידו כממונה על החינוך החברתי ערכי במדינת ישראל במוסדות החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, באמצעות תחום תכנים תוכניות הכשרה והשתלמויות הכין הצעות לפעילויות בשעת חירום למצבים הבאים: מצב שבו ניתן לקבץ ילדים ובני נוער במסגרות מוגנות לפעילות משותפת (בתי ספר, מרכזים קהילתיים, בתי נוער, תנועות נוער וכו').

 לכל התכנים והפעילויות