מדינת ישראל , משרד החינוך מדינת ישראל , משרד החינוך
מדינת ישראל, משרד החינוך
משרד החינוך
מינהל חברה ונוער
הצהרת נגישות

אודות

share
שתפו עמוד:
אודות

תלמידי מדינת ישראל יתמצאו במורשת התרבותית של עמם, יאהבו את מדינתם, ארצם ומולדתם, יהיו מחויבים לערכיה הדמוקרטיים ולחוקיה, יפעלו בדרך ערכית ומוסרית, יתרמו לחברה ולמדינה וינהיגו ויכוננו חברה מתוקנת ברוח עקרונות מגילת העצמאות.

מנהל חברה ונוער פועל להכנת תלמידי מדינת ישראל לחיי אזרחות פעילה, מעורבות בחיי הקהילה ומחויבות לחברה ולמדינה.

 • טיפוח דמות הבוגר כאזרח המכיר את המורשת התרבותית של עמו, מעורב בחברה הישראלית הדמוקרטית, תורם לחברה ולסביבה אוהב את ארצו ומולדתו ומחויב לערכיה ולחוקיה.
 • קידום התפתחותם האישית, ערכית והמוסרית של התלמידים בחברה הישראלית בכלל ובקהילתם בפרט.
 • טיפוח מנהיגות תלמידים ופיתוח תרבות חינוכית ערכית בקרב צוותי החינוך והתלמידים בישראל.
 • הובלת התפיסה הפדגוגיה החברתית במערכת החינוך הבית ספרית לבניית הכיתה כקבוצה חברתית, לחיזוק תחושת השייכות, ולפיתוח ושיפור מיומנויות חברתיות.

אחריות והתמחות

מינהל חברה ונוער אחראי על החינוך החברתי–ערכי של כלל תלמידי מדינת ישראל לאור מטרות החינוך (חוק חינוך 2000).

מינהל חברה ונוער מתמחה בפיתוח מיומנויות חברתיות, חיזוק החינוך לערכים, טיפוח החשיבה וההתנהגות המוסרית, חינוך למעורבות

לסולידריות ולאחריות חברתית.

אלה מהווים את ליבת התפיסה החינוכית של כל תחומי העשייה של המינהל, ומהם נגזרים התכנים, העקרונות המנחים ומסגרות הפעולה

כאחד בעתות שגרה וחירום.

תחומי מנהל חברה ונוער

 • מחוייבות למדינת ישראל - הכנה לצה"ל, הכנה לשירות לאומי ושירות אזרחי באוכלוסיות עפ"י פטור, דרך חדשה - שילוב יוצאי אתיופיה בהיבט הבית ספרי (החברה למתנ"סים כזרוע ביצוע), עצמה בבתי הספר ועוד.
 • סולידריות ומעורבות חברתית - התוכנית "התפתחות אישית ומעורבות חברתית", רכזי מעורבות ומנהלי התנדבות בחינוך, נוהל הסדרה ותקנת מתנדבים, בתי ספר קהילתיים ועוד.
 • כשירות ערכית חברתית - פיתוח חינוך ערכי ומיומנויות חברתיות (ליבת החינוך החברתי) במוסדות החינוך, חינוך חברתי בבתי הספר, מורות חיילות, סל תרבות ותשלומי הורים (זרוע ביצוע חברה למתנ"סים), כנסים ופרויקטים אירועים ומפעלים (חידוני תנ"ך לנוער ומבוגרים) ועוד.
 • מנהיגות תלמידים ונוער - מנהיגות ייעודית: משצ"ים, ממצ"ים, הכנ"צ עמיתים, מועצות תלמידים בבתי הספר, במחוזי ובארצי, צופי בית הספר (חברה ערבית) ועוד.
 • זהות ורב תרבותיות - משלחות פולין, מסע ישראלי, מפגשים בחברה הישראלית (תקנת מפגשים), תוכנית לפיתוח זהות בבתי הספר במסגרת החינוך החברתי, משלחות נוער בית ספריות, חוג לכל ילד-חרדי, צפון, עוטף עזה, ערבי, מפתחות-יוצאי אתיופיה, מזרח ירושלים ועוד.
 • אתגרים בחברה הערבית - החלטה 922 - חוגים, שירותי הפעלה רשותיים, יוזמות רשותיות, בי"ס כעוגן בקהילה רכז עוגן בית ספרי תוכניות העצמה לנוער ועוד.
 • של"ח וידיעת הארץ - מסעות מעצבי זהות (נעלה לירושלים, לעבדה ולשמרה ועוד), טיולים בית ספריים וסיורים, פעילות תוך בית ספרית הכוללת מדריכי של"ח, טיולים ומפמ"רים (כיתות ז'-י"ב), פעילות בתחום שמירת אתרים, הפעלת תוכנית הליבה להכרת הארץ (טיולים) א'-י"ב ועוד.
 • תכנים, תוכניות ופיתוח מקצועי בתחומים החברתיים ערכיים - פיתוח תכניות חברתיות - ערכיות - חינוכיות במרכזי הדרכה למוסדות החינוך, פיתוח מקצועי לבעלי תפקידים, פיתוח מקצועי למנהיגויות התלמידים, צוערים לחינוך הבלתי פורמלי (במסגרת עתודות לישראל) ועוד.